Select Owner by Initial Characters

NE'  NE-  NE.  NE1  NE2  NE3  NEA  NEB  NEC  NED  NEE  NEF  NEG  NEH  NEI  NEJ  NEK  NEL  NEM  NEN  NEO  NEP  NEQ  NER  NES  NET  NEU  NEV  NEW  NEX  NEY  NEZ