Select Owner by Initial Characters

UV&  UV-  UV1  UV2  UV3  UV4  UVA  UVC  UVD  UVE  UVG  UVI  UVM  UVN  UVO  UVP  UVS  UVT  UVU  UVV  UVW