Select Owner by Initial Characters

YUSHA  YUSHI  YUSHO