Select Owner by Initial Characters

YAIB  YAIC  YAIR  YAIS  YAIX