Select Owner by Initial Characters

YAJI   YAJI,  YAJIM  YAJIN