Select Owner by Initial Characters

YASU C  YASU I  YASU T  YASU W