Select Owner by Initial Characters

YUNIC  YUNIK  YUNIQ  YUNIS  YUNIV